De schuttersgilde Sint-Hubertus werd gesticht in het jaar 1912 door de boeren met name Moons Jan, Beckers Frans, Gelders Pieter en Deferme Hendrik.
De gilde is actief gebleven tot in het jaar 1932.
In die tijd werd er geschoten met een geweer van 12 m/m voorzien van loden kogels.
De schietboom was geplaatst langs de Kanaalweg, waar destijds de tweewoonst is gebouwd van Rayen Remie en Metten Albert.
De schietvogel stond stevig op de wip en moest naar beneden worden gehaald door beurtelings te schieten en het was niet altijd de beste schutter die Koning werd, maar wel de schutter met het meeste geluk.
Het gildelokaal was bij LucasKarel, in die tijd een herberg langs de Kanaalweg aan de ingang van de Obbeekstraat.
Op een bewuste dag in het jaar 1932 tijdens het Koningsuithalen ontstond er ruzie in de herberg en die uitgevochten werd op straat door Schepers Charles en Lucas Pieter, met gevolg dat de Koning Frederix Frans, niet meer actief werd gevierd.
Sindsdien is de gilde inactief gebleven tot het jaar 1959.
Het huidig bestuur heeft veel navraag gedaan bij de familie Weyens Theofil, die de schrijver was van de gilde, voor enige archieven maar zonder resultaat.
Alleen de vlag, trommel, gewaden en schat zijn bewaard gebleven bij Jaspers Jozef te Ubbersel.

Op 19 augustus 1959 bij het terug actief stellen van de gilde werd er een tweedehands karabijn gekocht voor 500 Belgische Frank bij Reynders Gustaaf. De aangekochte karabijn van 6 m/m was niet meer zo zwaar als voorheen.
Tevens werd er een stukje grond bekomen langs de Kanaalweg 50 van de toenmalige Notaris H. van Soest; hierop werd een schietboom geplaatst.
De leuze was toen: “Door samenhorigheid naar meer geluk”!

Op 22 augustus 1959 werd bij een algemene vergadering, die plaatsvond in de Koestal bij Jans Andre een reglement opgemaakt en een voorlopig bestuur gekozen. Het bestuur bestond in die tijd uit :

Ere VoorzitterMartens Lucien
VoorzitterNotaris Vansoest Louis
OndervoorzitterJans Andre
SecretarisAerts Emiel
SchatbewaarderSchepers Gustaaf
KapiteinElsen Theofil
VaandeldragerVandebroek Eduard
TamboerDeferme Louis
MateriaalmeesterElsen Frans
2de KapiteinPut Frans

Het lidgeld werd destijds bepaald op 50 Frank steungeld en 50 frank lidgeld. Werden beide bedragen betaald dan werd men ingeschreven als erelid.Er werden 36 leden ingeschreven. Men besliste ook om de eerste activiteit, met name het Koningsuithalen te laten doorgaan op 13 september 1959 om zo de Koning ‘Frederix Frans’ die door de ontbinding 25 jaar eerder niet gevierd was een eerherstel te geven.
Bij het Koningsuithalen werden ook de vlag, trommel, gewaad en de schat terug opgehaald.

Op 16 januari 1960 werd het eerste ledenfeest gehouden. Het werd een gezellige bijeenkomst van ruim 80 leden en ereleden met hun familie. Tussen de verschillende gangen van de feestdis werden de leden toegesproken door hun Ere-Voorzitter, Voorzitter en Ondervoorzitter. De aanwezigen genoten van een flink in elkaar gestoken revue ” Zo is Ubbersel” en als afsluiter de trekking van de tombola.

Dit jaarlijks ledenfeest wordt tot op heden nog steeds verder gezet, de revue heeft weliswaar plaats gemaakt voor een leuke dansavond maar de befaamde tombola vindt nog steeds plaats!